Archive for the ‘skolmat’ category

En köttfri skollunch i veckan

3 april 2008

En köttfri skollunch i veckan – det ska bli verklighet inom skolområde nordväst i Örebro till hösten. Detta för att minska växthusgaserna och bidra till att förbättra miljön, menar kristdemokraterna som ligger bakom förslaget.

Annonser