Archive for the ‘djurrättsideologi’ category

Bibeln visar att människors och djurs värde hör ihop

28 april 2008

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1926&Itemid=29

Annonser

Veganrörelsen har direkt fascistoida rötter

22 april 2008

Svaret kan skickas till debatt@varldenidag.se

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1873&Itemid=30