Arkiv för april 2008

Mer stöd åt grisproducenterna!

29 april 2008

Oj, oj, oj!!! Den här debattartikeln finns i massor av tidningar. Bland annat i Helsingborgs Dagblad och Gotlands Tidningar. Här kan du skicka in svar: insandare@gotlandstidningar.se och insandare@hd.se
http://www.helagotland.se/gt/artikel.aspx?articleid=3561252
http://hd.se/ledare/2008/04/28/grundlurade-av-jordbruksverket


Annonser

Bibeln visar att människors och djurs värde hör ihop

28 april 2008

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1926&Itemid=29

Slopa biffen

27 april 2008

http://www.expressen.se/ledare/marteus/1.1138779/ann-charlotte-marteus-slopa-biffen


Nej till köttskatt är politiskt hyckleri

26 april 2008

http://www.stockholmsfria.nu/artikel/21413

Konsumtionen av kött och mjölk i Sverige står för så mycket som en fjärdedel av utsläppen av växthusgaser. På global nivå står den animaliska livsmedelsproduktionen för 18 procent av utsläppen. Så varför har vi inga miljöskatter på kött och komjölk?

FRIA TIDNINGEN En intressant konflikt om svenskarnas och västvärldens matvanor är under uppseglande. För köttkonsumtionen ökar ännu mer än utsläppen från biltrafiken. Kött är kanske ännu mer än bilismen en del av den västerländska livsstilen, åtminstone mentalt.
Miljöskatter och andra åtgärder för att begränsa biltrafiken är sedan länge accepterat som något som behövs, från vänster till höger i den svenska partipolitiken. Nu har det dock visat sig att kött- och mjölkproduktionen står för ännu större utsläpp av växthusgaser, och den enda rimliga slutsatsen är väl att också miljöskatta animaliska livsmedel? Eller?

Nej, inte alls, enligt konservativa bastioner, som Svenska Dagbladets ledarredaktion och Lantbrukarnas Riksförbund. LRF försvarar den svenska köttproduktionen med en klassisk variant av att skylla ifrån sig: ”De andra är mycket värre!”.

I sitt svar på inslaget om köttets miljöpåverkan i SVT:s Uppdrag Granskning skriver LRF att i Brasilien – där genererar minsann köttproduktionen ännu mer miljöfarliga utsläpp än i Sverige.
På detta kan man lätt svara: Visst, det må så vara, att det finns ännu mer miljöfarlig köttproduktion i andra länder. Men varför skulle det hindra oss att agera mot miljöfarlig matproduktion här?

Om det skulle vara möjligt att införa en extra straffskatt på importerat kött hade det förstås inte varit fel, men dagens frihandelsregler förhindrar dessvärre sådana nationella regler. Så länge frihandel mer eller mindre framhålls som en religion inom den globala politiken kommer vi tvingas hitta andra vägar att minska miljöfarlig verksamhet.

I första hand kan vi redan nu göra det enda vettiga: straffbeskatta animaliska livsmedel (säväl svenska som importerade) istället för att subventionera dem (som vi gör i dag).

Nu säger många högerdebattörer att förslaget om köttskatt helt enkelt är ett oacceptabelt krav från vego-talibaner, som bara älskar att från staten reglera folks matvanor. Men varför skulle 60-70 procent av priset på den miljöfarliga bensinen kunna bestå av skatt, medan köttet både har en skattesubventionerad produktion och en låg moms på 12 procent?
Svaret är att våra matvanor upplevs som något djupt privat. Något som ingen annan ska lägga sig i. Därför är det viktigt att konkretisera kravet på köttskatt. Köttskatt innebär ju inte att kött förbjuds. Även vi som är veganer och vegetarianer inser att det inte skulle vara möjligt med något sådant förbud.

De som äter kött kommer alltså att kunna knapra vidare, men det kommer att svida lite mer i plånboken. Forskning på Chalmers Tekniska Högskola visar att det räcker med 15 kronors straffskatt per kilo nötkött för att minska konsumtionen med 13 procent.

Miljöskatt på animaliska livsmedel kommer helt enkelt att minska konsumtionen av kött, och öka försäljningen av vegetariska livsmedel. Det tjänar både miljön och vi själva på. Att färre djur behöver plågas av köttindustrins ovärdiga djurhållning är en god bieeffekt.
De som motsätter sig köttskatt har hittills inte kunnat prestera ett enda hederligt argument. Ändå påstår de sig värna om miljön. Det är inte annat än politiskt hyckleri.

Linus Brohult

Andreas Carlgren: Svälten beror på den ökande köttkonsumtionen‏

24 april 2008

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2028584

Carlgren: Biobränsledebatten fel ute

Håller inte med om argument.

Flera regeringar i Europa tvivlar nu på etanolproduktion i utvecklingsländer. Orsaken är bland annat att framställning av etanol kan komma i konflikt med livsmedelproduktionen i utvecklingsländer. Men miljöminister Andreas Carlgren delar inte uppfattningarna i Tyskland och Storbritannien.

Miljöminister Andreas Carlgren
Tätnande frågetecken kring biobränslen (22 april)
– Jag tycker att de koncentrerar sig på fel lösning. Lösningen nu är inte att allmänt börja strypa biobränsleproduktion eller att plötsligt börja darra på manschetten om inriktningen i EU, säger Andreas Carlgren.

– Utan det är att dels fastställa hållbarhetskriterier och se till att den processen skyndas på i EU, att vi sätter upp klara kriterier som också kommer att sortera ut det som är miljödåligt, men släppa fram det som är miljöbra, säger Andreas Carlgren.

Kritiken den senaste tiden gäller att storsatsningen på etanolproduktionen i utvecklingsländer skulle inkräkta på odling av livsmedel, speciellt i Afrika, och att västvärdens behov av biobränsle till drivmedel bidrar till att trissa upp priserna på livsmedel. Men Andreas Carlgren anser att det också finns andra orsaker till livsmedelskrisen.

– Det beror framförallt på den ökande köttkonsumtionen i världen. Det ökar kraven på fodersäd, det finns också brist på säd på livsmedelsmarknaden. Det är de stora problemen. Biobränslemarknaden är en liten del av orsaken.

Den brittiska vetenskapsakademin kom i januari med en rapport, som också ifrågasatte etanolens positiva klimateffekter. Till exempel, avverkning av regnskog för att anlägga oljepalmsplantager släpper istället ut stora mängder koldioxid, och etanolen kräver i varierande grad energi vid framställningen.

Tysklands biståndsminister, Heidimarie Wieczorek-Zeul, har föreslagit ett tillfälligt stopp för etanolproduktion och Storbritanniens premiärminister, Gordon Brown, har framkastat att EU:s mål för biobränsle som drivmedel kan behöva ändras.

– Det är fel väg att gå, säger Andreas Carlgren.

Nu arbetar EU alltså med kriterier, som ska bestämma vilka regler som ska gälla för en hållbar produktion av de biodrivmedel, som importeras till EU.

– Se till att hållbarhetskriterierna kommer fram, att de finns på plats i EU och att de kan gälla globalt. Det gör att vi inte får den här konflikten med livsmedelsproduktionen. Den processen tycker jag ska skyndas på. Det är det som är det viktiga nu.

Veganrörelsen har direkt fascistoida rötter

22 april 2008

Svaret kan skickas till debatt@varldenidag.se

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=1873&Itemid=30

High IQ link to being vegetarian

21 april 2008

The study of 8,179 was reported in the British Medical Journal.

Vegetarian by 30 had recorded five IQ points more on average at the age of 10. Men who were vegetarian had an IQ score of 106, compared with 101 for non-vegetarians; while female vegetarians averaged 104, compared with 99 for non-vegetarians.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/6180753.stm